El Holandés Errante (de Vliegende Hollander)

El Holandés Errante biedt:

resultaatgerichte thematische workshops op het gebied van dans, fotografie en beeldende kunst voor alle leeftijden.

 

El Holandés Errante is:

creatief, flexibel en bereidt elk idee/thema/leerdoel vorm te geven in een project op maat.

 

El Holandés Errante heeft:

een vakdocent (dans, beeldende kunst en fotografie) met ruim 20 jaar ervaring binnen (alle vormen van) het onderwijs.

 

El Holandés Errante wil:

leerlingen en leerkrachten laten inzien dat kunst een wezenlijk onderdeel vormt van hun cultuur en hun (dagelijks) leven.

 

El Holandés Errante stelt:

het kinderlijke plezier, de kinderlijke onschuld en de drang tot experimenteren, vragen stellen en ontdekken voorop.